Music Lyrics Zone

Instrumentals, Mp3, Lyrics, Album, Video & Celebrity Gossip

Zakwe – Sebentin Lyrics ft. Cassper Nyovest & Musiholiq

Zakwe – Sebentin Lyrics ft. Cassper Nyovest & Musiholiq

Zakwe – Sebentin Lyrics ft. Cassper Nyovest & Musiholiq

Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi

Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
??
Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
??

Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi

[Verse 1]
Updating

[Chorus]
Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
??
Sanley sanley Sebentin
Sanley sanley Sebentin
??

Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqi
Quku quku kiki nqikinqia

DOWNLOAD

Zakwe – Sebentin Lyrics ft. Cassper Nyovest & Musiholiq

Leave a Reply

Music Lyrics Zone © 2018